தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்ட சூடான-விற்பனை சீனா 18mm மரச்சாமான்கள் வெள்ளை மெலமைன் ஒட்டு பலகை

src=http___img4.99114.com_group1_M00_17_9E_wKgGSFkoQGuAY4yuAAMUSRmIX7E331_600_600.jpg&refer=http___img4.99114

src=http___dimg.qth58.cn_image_upload_47_c2_91_d2_47c291d27eeddce481ce72d17d282286.jpg&refer=http___dimg.qth58

src=http___img3.jc001.cn_img_957_1745957_1604_165719dd8baea05.jpg&refer=http___img3.jc001

src=http___sc02.alicdn.com_kf_HTB1JAEMXsfrK1RkSmLyq6xGApXaX_200430959_HTB1JAEMXsfrK1RkSmLyq6xGApXaX.jpg&refer=http___sc02.alicdn

anti-slip film faced plywood 4


இடுகை நேரம்: டிசம்பர்-27-2021