உருளைப் படம் முகம் ஒட்டு பலகை

  • Cylindrical Film Faced Plywood

    உருளைப் படம் முகம் ஒட்டு பலகை

    Lijun Flexible / Cylindrical Film Faceed Plywood முக்கியமாக யூகலிப்டஸ், பாப்லர் அல்லது காம்பி கோர் ஆகியவற்றால் ஆனது, இது கட்டுமான கான்கிரீட்டை ஊற்றுவதற்கு பொருளாதார மற்றும் நடைமுறைக்குரியது, ஏனெனில் இது எந்த ஃபார்ம்வொர்க் அமைப்புக்கும் முக பேனலாக இருக்கலாம், எடுத்துக்காட்டாக, ஸ்டீல் பிரேம் ஃபார்ம்வொர்க் அமைப்பு, ஒற்றை பக்க ஃபார்ம்வொர்க் சிஸ்டம், டிம்பர் பீம் ஃபார்ம்வொர்க் சிஸ்டம், ஸ்டீல் ப்ராப்ஸ் ஃபார்ம்வொர்க் சிஸ்டம் போன்றவை.